Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Skrivekurs BAD3

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeKMD-DES-208
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Mål og innhald

Bedre skriveferdigheter

Læringsutbyte

Bedre skriveferdigheter og øke bevissthet om genre, referanser, etc.

Krav til forkunnskapar

Skrivekurs fra BAD1 og BAD2

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger og oppgaver