Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Prosjektperiode 3. semester (viskom og møbel/rom)

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeKMD-DES-209
  • Talet på semester1
  • Ressursar
Informasjonen fins ikkje på norsk. Sjå dei engelske nettsidene.