Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Selvstendig prosjektperiode

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeKMD-DES-211
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Selvstendig prosjektarbeid uten veiledning

Læringsutbyte

Læringsutbytte

1BA: grunnlag, orientering og utprøving

2BA: eksperimentering, individuell faglig utvikling, kontekstualisering og relasjoner

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Selvstendig arbeid

Emneansvarleg

Kate Madsen

Kontakt