Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Tverrfaglig kurs

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeKMD-DES-213
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Samarbeidsprosjekt møbel-/romdesign og visuell kommunikasjon er et tverrfaglig kurs med studenter fra møbel- og romdesign/interiørarkitektur og visuell kommunikasjon, hvor 1¿2 studentene fra hvert fagområde jobber sammen i gruppe. Kurset skal gi innføring i bruker-, behovs-, funksjons- og situasjonsanalyse, designprosess, ideutvikling, konseptutvikling og kommunikasjon/presentasjon.

Krav til forkunnskapar

Bestått emnet BAR 4 eller BAV 4

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

- en kombinasjon av forelesning, gruppearbeid og selvstendig arbeid. Det vil bli kontinuerlig veiledning underveis.

Emneansvarleg

Jorunn Småland og Alexandre Ralston Bau

Kontakt