Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Introduksjonskurs til Grafikk

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeKMD-GRA-102
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Mål og innhald

Uke 44: Studentane skal lære å legge på emulsjon, eksponere og gjere klar rammer til trykking, blande farge, trykke

eit opplag, vaske og gjere reine rammer etter bruk.

Uke 45: Studentane skal lære om grunnmaterial, tre og linoleum, verktøy, papir, farge og å trykke eit opplag,

reingjering og etterarbeid.

Uke 46: Studentane skal lære grunnteknikker i metallgrafikk, koldnål, mjukgrunnsetsing, hardgrunnsetsing og

akvatint. Dei skal lære om trykksverte, bruk av jernklorid, preparering av papir, trykking av eit opplag og reingjering av

plater og utstyr.

Uke 47: Studentane skal lære å slipe litosteiner, teikne på dei, preparere for trykking, både stein og papir, trykke eit

opplag, gjere rein valser og glasplater etter trykking.

Læringsutbyte

Læringsutbytte skal vere å gjere dei i stand til å gjere disse prosessane (Silketrykk, Tresnitt, Metallgrafikk og Litografi)

på egen hand og utvikle disse vidare. Etter kurset skal dei kunne utvikle teknikken vidare sjølv.

Krav til forkunnskapar

Det er ingen krav til forkunnskap.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Det er gruppeundervisning hovudsaklig, ein til ein der det er nødvendig