Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Introduksjonskurs til Grafikk

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeKMD-GRA-102
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Mål og innhald

Grunnlag i grafikk. Grafikkens utvikling og relevans for samtidskunst. Praktisk tilgang per høytrykk og silketrykk. Eksperimentering med bl.a. kollektiv arbeid for å skjerpe samarbeidsevne og den muligheten til å tenke grenseoverskridende.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

forelesning, praktisk workshop, individuell og gruppearbeid, indiv. veiledning og gruppeveiledning.

Emneansvarleg

Herbert Wiegand, Gustav Kvaal,