Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Studietur til New York

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeKMD-MAL-212
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Mål og innhald

6 dagers studietur til New York. Intensjonen med turen er å introdusere studentene til kunstscenen i New York. Målet

er å studere kunsten som ble utviklet i USA og New York siden 1945 frem til i dag. Vi vil besøke både museer og

gallerier på Manhattan og i Brooklyn. De store museene som Museum of Modern Art, Guggenheim og Whitney

Museum, DIA Art Foundation og New Museum vil være sentrale ressurser. En dag vil vi sette av til å reise til Dia

Beacon. Et viktig arbeidsredskap i kurset vil være daglige diskusjoner og kritisk analyse av observasjonene vi gjør.

Studentene må i tillegg velge et tema de vil undersøke. Fordypningen vil være de ulike institusjonelle rammene

kunsten opererer i, samt ulike kritiske temaer i kunsten. Målet er å få dypere og direkte kjennskap til den historiske

utviklingen siden 1945 og det aktive kunstmiljøet i dag. Vi vil besøke studioer til kunstnere i som arbeider i New York ¿

ved Elisabeth Foundation for The Arts. Det vil også være fokus på den kontemporære kunstverdenen med besøk til

både kommersielle markeds- og kunstdrevne gallerier og institusjoner. Vi vil også ha muligheten å besøke

masterprogrammet til Hunter College City University of New York. Studentene må skrive en motivasjon til kurset.

Læringsutbyte

Målet er å få direkte kjennskap til kunsten som ble utviklet i USA og New York siden 1945 frem til i dag.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Besøk til instutisjoner, gallerier og kunstner studioer.

Diskusjoner

6 Dager