Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Strategies in filmmaking

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeKMD-NYE-214
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

(Course description in Norwegian, but can be taught in English if needed).

Kurset vil gi studentene førstehåndskunnskap fra kunstner og filmskaper Anders Elsrud Hultgreen, som arbeider i et grenseland mellom billedkunst, film og artists book, og utrykker seg mot eksperimentell science-fiction og sjangerfilm.

Kurset baserer seg på Hultgreens egne erfaringer og har som mål å introdusere studentene til metoder og strategier for å kunne gjennomføre sitt eget filmprosjekt.

Alternative måter å realisere et filmprosjekt på vil vektlegges, fra idé til ferdig arbeide. Studentene blir introdusert til aspekter som prosjektutvikling, manus, regi, kamerateknikker og crew-samarbeid. Gjennom undersøkelser, diskusjon og analysering vil studentene tilnærme seg filmmediets, fortellerkunstens og det bevegelige bildets potensiale. I tillegg belyses en rekke grep, teknikker og triks for å skape egne fiktive filmatiske univers. Kurset vil også gi en introduksjon til filmfotografi med digitalt videokamera med objektiver og videoredigeringsverktøyet Adobe Premiere.

Øvelser vil gjøre kursdeltagerne oppmerksom på viktigheten ved location i en filmfortelling. Vi kommer til å arbeide site-specific med prosjektene på kurset. På location skal vi jobbe med kamera og diskutere hvordan hver enkelt location innehar et enormt potensiale. Det er ofte nettopp locationen som er selve kimen til et filmprosjekt. I tillegg skal vi gjøre øvelser med lys, røyk, enkel scenografi og iscenesettelse i filmstudioet.

Under kurset blir det presentert et bredt utvalg av relevante filmverk både av historisk og av nyere karakter. Disse blir diskutert og analysert i gruppen i forhold til publikums avlesning og teknikker til egen produksjon. Studenten vil også motta en bred litteraturliste, samt andre kilder som kan være gode, hvis man ønsker å fordype seg i det som uavhengige kunsteriske filmskapere rundt om i verden produserer akkurat nå.

Under kurset vil hver enkelt student utvikle hvert sitt selvstendige kunstneriske filmprosjekt som de skal filme, klippe sammen, lydlegge og ferdigstille selv.

Krav til forkunnskapar

Beginner/intermediate.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

- Lectures, screenings, reedings, individual support and tutorials.

- Practical / technical inductions.

- Site - specific excersises and studio work.

Emneansvarleg

Sidsel Christensen

Kontakt