Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Fagtegning

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeKMD-ROM-111
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Dette kurset gir en innføring i hovedprinsippene for teknisk tegning/ produksjonstegning. Studentene vil lære å fremstille plan, snitt, detalj og oppriss i ulik målestokk. Studentene skal tilegne seg kunnskap om generelle tegneprinsipper, lære seg standarder og ulike fremgangsmetoder og få en forståelse for hva som er nyttig informasjon og hva som kan utelates i en arbeidstegning basert på objektets kompleksitet og hva man ønsker at tegningen skal kommunisere. Vi tegner for hånd. Kurset danner grunnlag for kommunikasjon med produksjonsapparat og andre samarbeidspartnere samt videre kurs i tegning og data under utdannelsen.

Kontakt