Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Akt

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeKMD-ROM-113
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Kurset legger vekt på å gi studentene forståelse for, og kunne visualisere plastisk form, volum, rom,

figurens oppbygging og proporsjoner. Vi arbeider med lys/mørke, rytme, linje og valør, samt begrep

som materialitet, struktur i forbindelse med de forskjellige tegneredskapers egenskaper.

Vi veksler mellom konkret kunnskap og friere tegneuttrykk.

Kurset pågår på tegnesalen med forelesninger og individuell veiledning.

Kontakt