Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Romlige virkemidler/lys

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeKMD-ROM-115
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Kursets 2 første dager i uke 9 (tirsdag og onsdag):

- Fargelære, inklusiv en innføring i og forståelse for det internasjonale fargesystemet

NCS (Naturally Colour System).

Kursleder: Eli-Kirstin Eide.

Uke 9 (torsdag og fredag) og uke 10:

- Grunnleggende innføring i lyskilder, virkemidler og effekter.

- Lysets innvirkning på kroppen, og dynamikken mellom lys og mørke. Og om

viktigheten av både lys, skygger og mørke i arkitekturen.

- Kurset skal gi studentene innføring i grunnleggende fenomen som påvirker romlige

uttrykk og å øve opp forståelse og bevissthet for bruk av forskjellige virkemidler i

rom.

Analysere og sette ord på den påvirkningen forskjellige virkemidler har for et roms

uttrykk; som form, farger, lys, mørke og rommets geometri.

- Gjennom forsøk skal studenten tilegne seg erfaring og være i stand til å velge

virkemidler for å skape / endre romlige uttrykk.

Kursleder: Alexandre Ralston Bau.

Individuelt arbeid med forelesninger og veiledning.

 

Kursets læringsmål:

- Arbeide med det fenomen som påvirker romlige uttrykk og å øve opp forståelse

og bevissthet for bruk av forskjellige virkemidler.

- Bruke designfaglig verktøy, teknikker, metoder og uttrykksformer.

- Eksperimentere med ulike uttrykksformer.

- Gjennomføre enkle designprosesser, presentere og argumentere for egne

løsninger.

Anbefalt litteratur/links:

- http://ncscolour.no

- Tidsskriftet LYS. Utgiver: Lyskultur www.lyskultur.no

- Daniel Rybakken http://www.danielrybakken.com

- Ingo Maurer https://www.ingo-maurer.com/de

- Olafur Eliasson http://www.olafureliasson.net

- James Turrel: https://www.nowness.com/story/james-turrells-gathered-sky-in-beijing

Kontakt