Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Fagtegning hus og digital arbeidstegning

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeKMD-ROM-118
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

«Fagtegning hus» uke 17 og 18:

Vektlegging på innføring i tekniske arbeidstegninger og fremstilling av plan, møbleringsplan, snitt og oppriss i forskjellige målestokker. Perioden skal gi grunnlag for å tenke rom og arkitektur og til å kunne presentere prosjekter innen interiørarkitektur/arkitektur via tegninger som kommuniserer med samarbeidende profesjoner og entreprenører.

Tegningsmateriell uføres med håndtegning.

Perioden består av undervisning og veiledning.

Kurset i ukene før, design av small house, benyttes som grunnlag for å utarbeide tekniske tegninger.

«Digital arbeidstegning» uke 19:

Kurset bygger på foregående uker. Tegningsmateriell fra disse ukene skal utarbeides og presenteres i tegneprogrammet Archicad.

Målet er å kunne tegne seg gjennom et romprosjekt for å gi grunnlag for senere individuell videreutvikling av beherskelsen av dette verktøyet. Planer og snitt utarbeides i Archicad.

Perioden består av undervisning og veiledning i datalab.

Læringsmål:

  • Ta ansvar for egen læringsprosess under veiledning og samarbeide med andre.
  • Gjennomføre enkle designprosesser, presentere og argumentere for egne løsninger.
  • Kommunisere gjennom faglig tegningsmateriell.
  • Bruke designfaglig verktøy, teknikker, metoder og uttrykksformer.
  • Utvikle dataferdigheter og evne til visuell presentasjon.

Kontakt