Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Farge og collagemaleri

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeKMD-ROM-119
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Mål og innhald

Fargeteori og praktiske utførelser

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Individuell veiledning og gruppeforelesninger