Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Rom opplevelse og overlevelse. Det elastisk rommet.

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeKMD-ROM-204
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Mål og innhald

Kursene «Rom, arkitektur og opplevelse» og «Rom, design og kommunikasjon» flettes

sammen.

Kurset vektlegger romlige eksperimenter, arkitektur og opplevelsen av omgivelsene.

Om hva vi opplever i rom og i våre omgivelser.

Selv det minste inngrep endrer noe i et rom eller et landskap, nye relasjoner oppstår. Økt

bevissthet om dette gir større mulighet til å velge virkemiddel for å oppnå et ønsket uttrykk.

I dette kurset skal det arbeides med rommets karakter og uttrykk, og med vår bevegelse i

henhold til landskap, arkitektur og rom.

Studentene skal kunne observere og problematisere, og se sammenhenger. Og blir utfordret

til å jobbe med farger, lys, materialer, form og danne rammen for romlige opplevelser.

Kursperioden omfatter fasene:

- Analyse/registrering med foto, skissing.

- Tegning og collage i stort format (tegnesalen) for å fange stemninger.

- Ide og skisse, der en utvikler konseptet.

- Utarbeide tegninger og modell.

- Prosjektering, utvikling av selve prosjektet.

- Presentasjon av ferdig resultat med arbeidstegninger som plantegninger og oppriss.

- Visualiseringer/perspektiver, farger og materialer.

Individuelt arbeid med forelesninger og veiledning.

Detaljert kursprogram blir presentert i intro til kurset.

 

Kursets læringsmål:

- Identifisere kompleksiteten i designfaglige oppgaver.

- Utvikle designløsninger for ulike brukergrupper, i samsvar med verdibasert og

kritisk - grunnholdning.

- Videreutvikle eget uttrykksrepertoar gjennom å variere virkemidler avhengig av

problemstilling og brukergruppe.

- Fortolke, overføre og produsere innhold visuelt, i form eller romlig.

- Forklare og analysere designprosesser.

- Eksperimentere og fordype seg i bruk av faglige virkemidler.

Anbefalt litteratur:

Steen Eiler Rasmussen ¿Om at opleve arkitektur¿.

Thomas Thiis Evensen ¿Arkitekturens uttrykksformer¿.

Peter Zumthor «Atmospheres».

Karin Fridell Anter «Färg ¿ ljus - rum».