Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Ekstern praksis

 • Studiepoeng0
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeKMD-ROM-214
 • Talet på semester1
 • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Læringsmål:

 • Kombinere strategiske og samfunnsmessige perspektiver i egne prosjekter
 • Håndtere komplekse designprosjekter ut fra innsikt og innlevelse i brukerens situasjon
 • Fortolke, overføre og produsere innhold, visuelt i form eller romlig
 • Forklare og analysere designprosesser
 • Eksperimentere og fordype seg i bruk av faglige virkemidler.

TEMA for uken:

 •  
  • Empati; hvilke metoder kan brukes for å komme nær brukeren?
  • Undersøke (bli kvitt fordommer og forutintatthet og antakelser) legge bort egoer
  • Hvordan gjøre undersøkelser
  • Hvordan bruke innsamlet materiale?
  • Analyse og kategorisering
  • Ta valg

LITTERATURLISTE:

Harari, Yaval Noah (2016) Sapiens, en kort historie om menneskeheten, Bazar Forlag, Oslo

Kahneman, Daniel (2011) Thinking, fast and slow.

Kvalnes, Øyvind (2010) Det feilbarlige mennesket. Universitetsforlaget

Nygård, Roald (2007) Aktør eller brikke? Søkelys på menneskets selvforståelse. Cappelen akademisk

Kelly, Tom (2001) The art of Innovation, Broadway Business

Moore Pat og Charles Paul Conn (1985) Disguised: A true story

Kontakt