Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Figur i rom

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeKMD-ROM-216
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Kurset skal gi studentene forståelse for, og kunne visualisere, volum, rom, plastisk form,

objektets og figurens oppbygging og proporsjoner. Vi arbeider med lys/mørke, rytme,

linje og valør, samt begrep som materialitet og uttrykk.

La studentene få utvikle, og stole på sitt personlige uttrykk innenfor frihåndstegning.

Kontakt