Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Cold as Snow and Ice

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeKMD-ROM-219
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Beskrivelse:
Kurset baserer seg på et samarbeid med Ice Music Festival. Der er vi igjen utfordret til å lage den fysiske iscenesettelsen av midnatts konserten i fullmåne. Musikere spiller på instrumenter laget av is. Vi skal utforme en arena for musikere og publikum der skal det jobbes med materialene is og snø. Kurset setter fokus på å lage og utprøve romlige strukturer og former der en skal utfordre disse materialene konstruktivt, strukturelt og materielt ved å bygge i full skala. Det hele skal så lyssettes tilpasset stemningen på konserten.

Arbeidsform:

Første uke er forberedende arbeider til Finse. Ide, konsept og så bygge store former i plast som skal blåses opp og sprøytes med vann og blir til is. Søndag reiser vi til Finse. Der blir det jobbing med å lage arena og scenografi sammen med musikk studentene til Ice Music Festival. Mye fysisk arbeid, arbeid i stor målestokk, Learning by doing og vi må jobbe med vær gudene. Konsert på ettermiddagen på fredag og retur til Bergen etter dette.


Læringsmål:
- kombinere strategiske perspektiver i egne prosjekter
- håndtere komplekse designprosjekter ut fra innsikt og innlevelse i brukerens situasjon
- fortolke, overføre og produsere innhold
- visuelt, i form eller romlig
- forklare og analysere designprosesser
- eksperimentere og fordype seg i bruk av faglige virkemidler

Kontakt