Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Faghistorie møbel/rom

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeKMD-ROM-223
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Mål og innhald

Kurset omfatter faghistorie for fagområdet møbel- og romdesign/Interiørarkitektur.

Læringsutbyte

Kurset skal gi innsikt i fagområdets historie.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger og oppgaver