Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Metamorfose - Temporært designlaboratorium

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeKMD-ROM-224
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

I denne prosjektperioden tilnærmer vi oss design gjennom begrepet metamorfose ¿ formasjon, dekonstruksjon og rekreasjon. Prosjektet tar utgangspunkt i instituttets målsetninger for BAR2 (eksperimentering, individuell faglig utvikling, kontekstualisering og relasjoner) og legger vekt på den kreative prosessen og design som et verktøy for spekulasjon, provokasjon, kritisk refleksjon og (re-)kreasjon.

Med Metamorfose som utgangspunkt, vil kurset fokusere på design som en transformerende og undersøkende praksis, hvor prosjektene vokser frem gjennom en leken og nysgjerrig tilnærming. Kunnskap om designerens virkemidler som farge, lys, materialer, form og funksjon vil settes i nye sammenhenger og utforskes gjennom installasjoner i skala 1:1. Konkret og hands-on. Installasjonen blir fellesnevneren for objekt og rom, og åpner opp for glidende overganger mellom disse.

Faglig utbytte

¿identifisere kompleksiteten i designfaglige spørsmål

¿analysere sentrale designfaglige problemstillinger, muntlig og skriftlig

¿velge og anvende relevante metoder for ulike deler av designprosesser

¿eksperimentere og videreutvikle eget uttrykksrepertoar gjennom å variere virkemidler avhengig av problemstilling

Detaljert informasjon vil bli gitt ved oppstart av kurset.

Krav til forkunnskapar

Studentene må ha gjennomført verksteds-kurs ved aktuelle verksteder de ønsker å benytte gjennom kursperioden (tre, keramikk, metall, tekstil, modellverksted, vannskjæring).

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Prosjektarbeid, forelesninger, veiledning, befaringer.

Emneansvarleg

Siren Elise Wilhelmsen og Siv Lier

Kontakt