Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Fordypning møbel-/objektdesign og interiørarkitektur i offentlig miljø

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeKMD-ROM-227
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

10 ukers kurs med innføring i ulike metoder, romlige virkemidler og verktøy som skal anvendes i et større prosjekt som involverer både interiørarkitektur og design av møbel/objekt satt i en større sammenheng og i offentlig miljø. Det vil legges vekt på utforsking og eksperimentering gjennom praktisk arbeid og på selvstendighet og refleksjon i designfaglig arbeid.

Fordypningsperioden interiørarkitektur og møbel-/objektdesign skal gi en innføring og læring i hele prosessen ved prosjektering: Fra brukerundersøkelser og analyser, til idé/konsept, eksperimentering og utvikling, til ferdig resultat med arbeidstegninger, visualiseringer og modeller/møbel/objekt.

Faglig utbytte

- Initiere og styre kreative prosesser og dokumentere designfaglig metodeforståelse.

- Organisere og arbeide med presisjon i komplekse designprosjekter.

- Utvikle selvstendige prosjekter som uttrykker nytenkning og mot.

- Presentere og kommunisere egne idéer, konsepter og prosjekter til ulike målgrupper.

- Utvikle kunnskaper om hele prosessen ved prosjektering.

Krav til forkunnskapar

Gjennomført og bestått 4. semester møbel- og romdesign/interiørarkitektur.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger og individuell veiledning.

Selvstendig arbeid/prosjektarbeid og verkstedsarbeid.

Presentasjoner i gruppe.

Emneansvarleg

Eli-Kirstin Eide og Svein Petter Knudsen

Kontakt