Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Rom og virkemidler

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeKMD-ROM-233
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Kursets hensikt a¿ bli bevisst i bruk av romlige virkemidler gjennom trinnvise øvelser med økende vanskelighetsgrad.

Foruten dette skal studenten lære å uttrykke det de observerer gjennom tegning og enkel modellbygging.

Faglig utbytte

Bli observante og bevisste pa¿ hvordan rom oppleves og hvilke virkemidler som kan brukes for å manipulere rom. Lære å observere og visualisere gjennom å tegne. Få en basiskunnskap om fargelære og NCS-systemet. Kunne argumentere og formidle egne tanker og metoder.

Krav til forkunnskapar

Gjennomført kurs "Rom og bevegelser", gjennomført øvrige kurs tidligere i semesteret.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Registrering og analyse av eksisterende rom. Grupperarbeid, selvstendig arbeid og diskusjon i plenum. Manipulering av rom vha modell i målestokk.

Forelesninger som gir en basiskunnskap innen temaet. Innføring i NCS -fargesystemet gjennom forelesninger og øvelser. Undervisning og øvelser innen observerende tegning.

Emneansvarleg

Ørjan Djønne

Kontakt