Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Form BA3 (møbel/rom)

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeKMD-ROM-235
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

I kurset får studenten en innføring i parametrisk, modulær og seriell formgiving, og får mulighet til å utvikle ferdigheter i dataassistert og automatiserte produksjonsmetoder.

Etter endt kurs skal studenten ha utviklet ferdigheter med relevante verktøy, teknikker og metoder. Studenten skal kunne konstruere og benytte kompleks form i en meningsskapende sammenheng.

Krav til forkunnskapar

HMS for modellverksted, vannskjærer, treverksted og metallverksted.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Gruppearbeid, veiledning, forelesning.

Emneansvarleg

Mikkel Wettre

Kontakt