Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

BA 1 Making Matters

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeKMD-TEK-107
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Mål og innhald

Perioden vil gi kunnskap om grunnleggende metoder for oppbygging og påvirkning av tekstile materialer, som vev,

farging og tekstiltrykk.

Læringsutbyte

Kurset vil gi bakgrunn for selvstendig bruk av verksteder, grunnleggende forståelse for materialer og virkemidler på

tekstil-feltet, og innsikt i potensialet for egne prosjekter. Studentene vil etter fullført kurs kunne arbeide i fargeri, vev

og stofftrykk-sal.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Direkte utprøvinger i verksted, individuell og gruppevis veiledning, samt forelesninger med relevant innhold.