Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Prosess og metode: stofftrykk

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeKMD-TEK-210
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Mål og innhald

Målet er å gi et studentene et kunstnerisk språk gjennom trykkrelatert overflatebehandling av ulike tekstiler. En av

materialets mange fortrinn er at det egner seg godt for prosjekter i store format og kurset vil legge til tilrette for dette.

Det blir gitt introduksjoner i forskjellige innfargingsteknikker og trykkeprosesser. Tekstiler kan påvirkes på mange

måter: som et lerret med enkle maleriske metoder, gjennom forskjellige typer monotypi i silketrykkrammer, ved

overføring av fotografier, ved skjæring og gravering med laser og ved bruk av inkjet printing. Det legges opp til at

studentene gjør egne undersøkelser og skaffer seg erfaring for bruk i egne prosjekter

Kurset henger sammen med kurset "digital tools" som foregår i forkant og parallelt med kurset og gir utfyllende

kunnskap i forhold til nye former for produksjon.

Det blir holdt forelesninger med presentasjon av kunstprosjekter relatert til mediet og gruppesamtaler hvor man

drøfter begreper som det "post digitale håndverket" og ser på bruken av det "utvidede verkstedet". Hvilke nye

muligheter oppstår for kunstnere gjennom tilgang på ny teknologi og hvordan påvirker dette ideer og uttrykk?

Kurset føres videre i perioden "Tekstilt laboratorium" senere i høstsemesteret.

Utstilling i Villnius/Lithauen:

Perioden er en oppstart for et samarbeid med tekstilavdelingen ved akademiet i Villnius. Det vil legges opp til en

KMD-TEK-210

studietur dit med utstilling av resultater i vårsemesteret 2019 i deres galleri. Mer info vil følge.

Læringsutbyte

Innsikt i kunstprosjekter relatert til det tekstile fordypningsområdet på samtidskunstscenen.

Kjennskap til bruk av utstyr på tekstilavdelingen, HMS, grunnleggende tekstilkjemi.

Evne til å gjøre selvstendige og eksperimenterende undersøkelser i materiale.

Evne til å prosjektere større prosjekter samt kunnskap om det "utvidende verksted".

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Daglige introduksjonsforedrag gjennom hele perioden til alle metoder, praktisk veiledning i verksted.

Forelesninger og diskusjonsforum om ovenfornevnte tema.