Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Tekstilt laboratorium 1

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeKMD-TEK-211
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Mål og innhald

Tekstilt Laboratorium 1 er en åpen periode hvor studenter kan jobbe med egne prosjekter i stofftrykkverksted

fargeri/vevesal og få veiledning og målrettede introduksjoner underveis.

Det bygger videre på kursene Digital tools og Prosess og metoder: stofftrykk og gir studenten mulighet til og

veiledning i å ferdigstille prosjekter.

Fordypningsområde tekstil planlegger en studiereise til Villnius våren 2019 med utstilling av studentarbeider og dette

vil bli innarbeidet som tema i perioden.

Læringsutbyte

Evne til selvstendig utforskning og ferdigstillelse av egne prosjekter.

Krav til forkunnskapar

Tidligere kurs i Stofftrykk eller vev eller tilsvarende.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Veiledninger og samling i grupper for felles diskusjoner om prosjekter og planlegging av utstilling i Vilnius.