Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Digitale Verktøy

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeKMD-TEK-213
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Mål og innhald

Digitale verktøy i produksjon av samtidskunst

Kurset tar for seg en del av digitale verktøy/programvare som brukes i dag av samtidskunstnere. De forskjellige

verktøyene blir diskutert i teoretisk og kulturhistorisk perspektiv. Vi skal se på kunstnere som bruker digitale verktøy

både i Norge og internasjonalt.

Kurset skal være todelt: en del som varer i en uke (uke 34) der man ser på teorien og eksempler av kunstprosjekter,

inviterte kunstnere skal fortelle om sitt kunstnerskap og bruk av digitale verktøy.

Programmer som man skal innom er: Photoshop/Illustrator/InDesign/3D modelleringsprogram.

I løpet av kurset skal man få introduksjon til de verktøy som vi har på verkstedene våre på KMD, slik som digital vev/laserkutter/3D printere.

Del to skal være mer integrert i kursene Prosess og Methods 1 og Construction and Context 1 er rettet mer mot

tekstiltrykk og digitalvev.

Læringsutbyte

Få oversikt over digitale verktøy relevant for kunst/design ideutvikling og produksjon

Krav til forkunnskapar

Generell datakunnskap

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger, oppgaver, veiledning