Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Hva Hvis - å lage rom for kunstnerisk utforskning

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeKMD-TEK-217
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Seminar i uke 3 er en gjentagende hendelse, en kick-off for the nye semesteret.

I årets seminar velger vi igjen å se på kunstneres perspektiv og praksis, i egen skaping av kunst. Vi vil i år også ha en feministisk vinkling på seminaret, gjennom kun kvinnelige deltakere og deres historier.

Årets tittel ¿ Hva Hvis ¿ å lage rom for kunstnerisk utforskning

Seminaret samler profesjonelle kunstnere, alumnis og studenter både fra KMD som institusjon og utenfor til en bred presentasjon som fokuserer på perspektiv og praksis grunnleggende for kunstneriske uttrykk.

Foreløpig program; Vanessa Baird og Mette Hellesnes, Gunvor Nervold Antonsen, Kari Steihaug, Anne Karin Furunes, Jorunn Veiteberg m.fl

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Seminar

Emneansvarleg

Kari Dyrdal & Åsil Bøthun

Kontakt