Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

I like America and America likes me

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeKMD-TEO-113
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Samtidskunstens nye praksisformer lar seg vanskelig ha¿ndtere alene ved hjelp av modernismens foretrukne analyseredskaper. Kunsthistoriske sjangere som maleri og skulptur har tapt sin gamle estetiske identitet og blitt virksomheter uten kategoriske grenser. Det kan være ba¿de irriterende og smertefullt a¿ innse at ga¿rsdagens refleksjoner rundt kunsttingen ikke lenger gir mening. Hvilke spørsma¿l er relevante a¿ stille i dag? Hva er samtidskunstens reelle utfordring, i forhold til samfunnet, til publikum?

Det fins en logikk i overgangen fra det estetiske til det sosiale. Na¿r det estetiske mister sin tidligere selvinnlysende og absolutte verdi (det vakre, det godt utførte kunststykket..) sa¿ fa¿r kunsten problemer med a¿ motivere sin eksistens, gjøre seg nyttig. Hva skal vi egentlig med den? Da blir det sosialkritiske og det relasjonelle en nærliggende mulighet. Sammen med readymaden.

Krav til forkunnskapar

Ingen spesielle, men kurset bygger videre pa¿ erfaringer og diskusjoner fra Teoriukene I og II. Grunnboken er fremdeles oversiktsverket "Art Since 1900". Vær obs pa¿ at selve ukeplanen vil (til dels) være endret fra tidligere Teoriuke III program - med tanke pa¿ BA1 2019.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger, screenings, workshops, diskusjoner og galleribesøk

Emneansvarleg

Øystein Hauge

Kontakt