Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

BA 1 "Protect me from what I want"

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeKMD-TEO-117
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Mål og innhald

I denne første av fire teoriuker som vil gjennomstrømme hele studiet pa¿ BA Kunst, legger vi opp til en bred, variert og illustrert gjennomgang av forskjellige retninger og uttrykksformer pa¿ samtidskunstscenen.

Fire sentrale perspektiver: Kunst og estetikk (form og struktur), kunst og psykoanalyse (BAK1 første og andre semester) og kunst og samfunn (hovedtema for BAK 2 fjerde semster). I siste runde (BAK3, femte semester) forsøker vi i fellesskap a¿ fange opp kunsten og kunstnerrollen i det postmoderne. Det vil bli lagt til rette for en interaktiv arbeidsform hvor staben oppfordrer til diskusjoner og kritiske spørsma¿l etter alle forelesninger og presentasjoner.

Krav til forkunnskapar

Ingen spesielle, men oppslagsverket og grunnboken "Art Since 1900" anbefales. De første 50 sidene gir et godt overblikk over flyten i teoriprogrammet.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger og "screenings". "Theory-workshops" med presentasjoner. Samtaler i galleriet der dette er relevant.

NB: Undervisningsspra¿k: norsk og engelsk.

Obligatory writing: Week I and III are supposed to be ¿signed out¿ by a student-paper (a short thesis) reflecting on the main theme of the week. Teamwork is recommended (thinking, talking and writing in groups of two or three). The two papers, with comments from theory teacher, should finally be included in the ¿student portfolio¿, preferably registered as a ¿course¿ (by many) as a part of the first-year student evaluation.

Emneansvarleg

Øystein Hauge