Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

"Pure Red Color, Pure Yellow Color, Pure Blue Color"

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeKMD-TEO-118
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Relevante tema til diskusjon i Teoriuke II: Det er ingenting utenfor verket! Rammen er bildets viktigste grense. Er det mulig a¿ leve seg inn i kunsten 100% uten a¿ svikte verden? («Looking is political») Vi ser nærmere pa¿ bruken av begreper som autentisitet, formalisme, semiotikk og fenomenologi.

Krav til forkunnskapar

Forkunnskaper som i teoriuke 1: kjennskap til resonnementer, presentasjoner og eksempler fra oversiktsverket "Art Since 1900" (Foster, Krauss, Bois og Buchloh) vil være en fordel.

Aktuelle navn: Ferdinand de Saussure, Rosalind Krauss, Roland Barthes, Roman Jacobson, Claude Levi-Strauss, Mary Douglas, russisk formalisme, kubisme.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Arbeidsform (gjennomga¿ende i hele teoriprogrammet): Forelesninger, galleri- og museumsbesøk, gruppediskusjoner og presentasjoner («Theory workshops»).

Emneansvarleg

Øystein Hauge

Kontakt