Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

BA 1 Skrivekurs: "Faglig skriving"

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeKMD-TEO-119
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Praktisk og (litt) teoretisk om: sjangerforventninger, praktisk planlegging og utforming av teksten. Tekstens fokus, innholdselementer og bruk av teori.

Krav til forkunnskapar

Kurset forutsetter ingen spesielle forberedelser, men alle ma¿ være innstilt pa¿ a¿ dele faglige tanker og (etter hvert) tekster med hverandre. Vi har en tilma¿lt tid for disse samlingene. Alle gjør individuelle avtaler med seg selv om a¿ fullføre løpet.

Referanselitteratur: «Skriveboka» (Merete Morken Andersen) og «Den gode oppgaven» (Rienecker / Stray-Sørensen).

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Skriveøvelser, individuelt og i grupper. Korte presentasjoner av egne ideer og prosjekter.

Emneansvarleg

Øystein Hauge

Kontakt