Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

TEORIUKE IV: "THE PIECE NEED NO BE BUILT"

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeKMD-TEO-120
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Is it art if it does NOT sit on a pedestal or hang in a gallery? If it is NOT made by human hand? If it is NOT the product of an inspired moment? If it is NOT enduring or pleasing? If visual stimulation is NOT the artist¿s primary concern? Why does art need to be explained?

Krav til forkunnskapar

Ingen spesielle, men oppslagsverket Art Since 1900 anbefales: «Poststructuralism and deconstruction» (Introduction, p. 40-48).

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger, gjennomgående avbrutt og supplert med galleribesøk, gruppearbeid og presentasjoner("Theoryworkshops"), screenings og kritisk debatt.

Emneansvarleg

Øystein Hauge

Kontakt