Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Teori: Samtidskunsten og det sublime

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeKMD-TEO-201
  • Talet på semester1
  • Ressursar
Informasjonen fins ikkje på norsk. Sjå dei engelske nettsidene.