Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Teori: "On Religion" en filosofisk lesegruppe om religion, kunst og rasjonalitet

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeKMD-TEO-212
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Focus: The questions we are interested in asking are shaped not only by recent debates within

religious studies but also by significant changes within art theory and the aesthetics of philosophy.

Along the way, some fascinating questions may crop up: What can contemporary art tell us about

religion? What are people doing when they perform an act "in the name of God?" Is it possible to

have "religion without religion"?

Well into the 1970`s the predominance of formalism discouraged art critics from asking questions

about religious and cultural identity, especially when looking at the "pure" domain of modern art.

Approaches drawn from postcolonial theory encourage us to chart the confluence not only of religion

and art but also attitudes and thinking reflected in concepts of race, class, gender and sexuality.

En lesegruppe om kunst og tro / diversity og globalisme: "Hvor kommer du fra?" og "Hva tror du

på?" henger sammen. Her har religionen nok en ting til felles med kunsten. Den synliggjør mening.

Det vil si; den gir mening form, ved å være et medium for paradoksale kommunikasjonsformer.

Samtidskunsten er rik på eksempler innenfor nær sagt alle sjangre og uttrykksformer: Maleri, film,

performance, stedskunst...Relevante navn: Kader Attia, Francis Alÿs, Vanessa Beecroft, Shirin

Neshat, Andrej Tarkovskij, Von Trier, Damien Hirst, Mark Wallinger, Joan Jonas, Marina Abramovic,

Wolfgang Laib, Chris Ofili...

Filosofer og tekster: John D. Caputo ("On Religion") Gianni Vattimo ("Jeg tror at jeg tror" / "After

Christianity"), Merleau-Ponty ("Kroppens fenomenologi"), Julia Kristeva ("Powers of Horror"),

Mircea Eliade ("Det hellige og det profane"), Slavoj Zizek ("On Religion"), Mark C. Taylor ("After

God").

Kontakt