Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Teori: Skrivekurs BA3

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeKMD-TEO-213
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Praktisk oppfølgingsdel til de rådene og modellene som ble introdusert tidligere i BA studiet («1BAK Faglig skriving»).

Fokus: siste obligatoriske semesterrapport hvor dere skriftlig (og muntlig) skal redegjøre for egen kunstnerisk praksis -med et sideblikk til søknad for MA.

Krav til forkunnskapar

Ingen spesielle men det er viktig at alle har forberedt et lesbart oppgaveutkast (formulert et hovedpoeng) før kursstart.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Skriveøvelser, individuelt og i responsgrupper. Korte presentasjoner av egne prosjekter.

Emneansvarleg

Øystein Hauge

Kontakt