Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

BA3-seminar

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeKMD-TEO-214
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Velkomen til obligatorisk veke med studentpresentasjonar.

Alle BA3-studentar får tildelt tid til å presentere BA-prosjektet sitt for resten av gruppa, og få tilbakemelding/ diskusjon. Hovudveiledarane blir med i den grad dei kan. Dette er seminaret der alle som er involvert i BA3 får oversikt over kva kvar enkelt student arbeider med, og høve til å få,- og gje tilbakemelding på kvarandre sine prosjekt.

BA3-seminaret handlar om å få trening i å presentere arbeidet sitt for ei gruppe, og om å få oversikt over kva studentane er opptekne av. Seminaret markerer starten på siste semester. Det vil også vere til stor hjelp i planlegginga av BA-utstillinga. Det er forventa at alle deltek på alle sine presentasjonar.

Førebu ein presentasjon på 20 minutt. Vis kva du arbeider med, kva du undersøker og vis kva du ser for deg i sjølve BA-prosjektet. Korleis ser du for deg å skrive om dette i BA-teksten?

Språk: engelsk, sidan Duncan Higgins er med å styrer diskusjonen. Dersom du kjenner at det er problematisk å presentere på engelsk, går det fint på nordisk.

Ta med presentasjonen på minnepinne.

Tips: Lag rekkefylgje-nummer i fil-namna på bileta, så dei ikkje stokkar seg i presentasjonen.

Det er viktig at du har klar presentasjonen innan seminaret startar, sjølv om din presentasjon kjem seint i køyreplanen. Det kan oppstå situasjonar der me må endre køyreplanen på kort varsel.

Ta med drikke og frukt / energi.

Send gjerne e-post til Jane dersom du har spørsmål.

Kontakt