Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

On Religion / Art and the naming of God in a post-secular society

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeKMD-TEO-219
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

«Weak religion» (Gianni Vattimo) er et begrep som ofte dukker opp i diskusjoner om kristendommen i "det postmoderne", hvor «weak» ikke betyr «svak», men heller «inkluderende», ettergivende og relasjonell. Likheten med synet pa¿ kunsten i det kontemporære er pa¿fallende, men fortsatt vag. Hva kan vi oppna¿ ved a¿ studere feltet «gjennom kunst»? Og hva kan teorien bidra med?

Krav til forkunnskapar

Studenter ma¿ delta, eller ha tatt del i tidligere lesegrupper, knyttet til overskriften "On Religion" eller "Mytiske meningsrom".

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Lesegrupper, studieturer, presntasjoner - og endelig utstilling i ROM 61 Va¿ren 2020 eller tidlig høst 2020.

Emneansvarleg

Øystein Hauge

Kontakt