Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Modernismen i nyere forskningsperspektiv

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeKMD-TEO-227
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

I denne forelesningsserien skal vi sette søkelyset på modernismen, det vil i vårt tilfelle si den retning som gjerne går under betegnelsen «den abstrakte ekspresjonisme» og som var den ledende retning i USA i perioden 1945-1970.

Forelesningsseriens målsetning er å gi studentene en kritisk innføring i modernismen som estetisk retning og samfunnsideologi.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger à 2 timer

Emneansvarleg

Wencke Qvale

Kontakt