Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Skrivestøtte

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeKMD-TEO-230
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Skrivekurs for BA 3 Studenter. Det vil være fokus på arbeidet fra utkast til ferdig tekst

Studenten vil få støtte til å begynne å skrive eksamensteksten. Det vil bli veiledning på tekstutkast

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Seminar, gruppeveiledning, individuell veiledning

Emneansvarleg

Anngjerd Rustad

Kontakt