Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

BA3: Poststrukturalisme og dekonstruksjon

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeKMD-TEO-239
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Det er ikke alltid like lett a¿ vite hva man gjør og hva man ser i dagens kunstverden. For femti a¿r siden la¿ kunstbegrepet noenlunde fast. Ordet var tungt forankret i ideer om frihet og frigjøring; om sosiale og eksistensielle utopier av ulike slag. I den ettermoderne kunsten er reglene radikalt forandret. Alle som forsøker a¿ fange kunstens vesen eller essens inn i ett sett av begrepskjennetegn ¿ som sier at kunst ER uttrykk, kunst ER meningsfull form, osv. ¿ er dømt til a¿ mislykkes. Det finnes alltid mye som ga¿r under navnet kunst (ba¿de i teori og dagligtale) men som faller utenfor ethvert definisjonsforsøk. Det er her filosofien kan hjelpe oss.

Krav til forkunnskapar

Ingen spesielle, men kjennskap til grunnboken og oversiktsverket "Art Since 1900" (Foster, Krauss, Bois og Buchloh) er en fordel.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger og workshops. Samtaler i galleriet der dette er relevant.

Emneansvarleg

Øystein Hauge

Kontakt