Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Mytiske meningsrom og kulturelle konstruksjoner

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeKMD-TEO-240
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

En filosofisk lesegruppe om religion, kunst og rasjonalitet.

Hvor vi kommer fra og hva vi tror pa¿, henger sammen. Her har religionen nok en ting til felles med kunsten. Den synliggjør mening. Det vil si; den gir mening form, ved a¿ være et medium for paradoksale kommunikasjonsformer.

Samtidskunsten er rik pa¿ eksempler innenfor nær sagt alle sjangre og uttrykksformer: Maleri, film, performance, stedskunst ...

Relevante navn: Kader Attia, Francis Aly¿s, Vanessa Beecroft, Shirin Neshat, Tarkovskij, Von Trier, Damien Hirst, Mark Wallinger, Joan Jonas, Marina Abramovic, Wolfgang Laib, Chris Ofili...

Krav til forkunnskapar

Ingen spesielle, men du ma¿ ha gjort deg opp noen tanker om hvorfor arbeidene dine (ogsa¿) kan leses i en religiøs kulturell sammenheng.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Korte innledninger til tekster som vi diskuterer i fellesskap. Alt suppleres med relevante eksempler fra samtidskunst, egne arbeider og prosjekter. Det kan bli aktuelt med galleribesøk. Studietur under planlegging.

Emneansvarleg

Øystein Hauge

Kontakt