Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Mytiske meningsrom og kulturelle konstruksjoner

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeKMD-TEO-240
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Mål og innhald

Focus: The questions we are interested in asking are shaped not only by recent debates within religious studies but also by significant changes within art theory social anthropology and the aesthetics of philosophy. Along the way, some fascinating questions may crop up: What can contemporary art tell us about religion? What are people doing when they perform an act ¿in the name of God?¿ Is it possible to have ¿religion without religion¿?

Well into the 1970¿s the predominance of formalism discouraged art critics from asking questions about religious and cultural identity, especially when looking at the ¿pure¿ domain of modern art. Approaches drawn from postcolonial theory encourage us to chart the confluence not only of religion and art but also attitudes and thinking reflected in concepts of race, class, gender and sexuality.

Krav til forkunnskapar

Relevante navn fra kunstscenen: Kader Attia, Francis Aly¿s, Vanessa Beecroft, Shirin Neshat, Tarkovskij, Von Trier, Damien Hirst, Mark Wallinger, Joan Jonas, Marina Abramovic, Wolfgang Laib, Chris Ofili...

Men fremfor alt er dette en lesegruppe hvor dine tanker og arbeider skal sta¿ i fokus. I hvilken grad forholder du deg til en religiøs / samfunnsvitenskapelig kontekst?

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Planen er a¿ forlenge lesegruppen inn i va¿rsemesteret 2020 med en studietur til Block Beuys (Darmstadt) og/eller pilegrimsbyen Lourdes (Sør-Frankrike). Hvis gruppen holder sammen, avslutter vi med en utstilling i ROM 61 eller Joy Forum til va¿ren. Det vil bli søkt om støtte fra KMD ¿ kunstakademiet.

Emneansvarleg

Øystein Hauge