Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Introduksjonskurs til bachelorstudiet visuell kommunikasjon

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeKMD-VIS-101
  • Talet på semester1
  • Ressursar
Informasjonen fins ikkje på norsk. Sjå dei engelske nettsidene.