Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Bokdesign

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeKMD-VIS-108
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Kursperioden gir innføring i den enkle bokens bestanddeler, bokens navigasjon og materialitet ¿ samt hvordan vi oppretter og anvender et mal-dokument og blir fortrolig med typografisk sats/mengdetypografi.

Hva handler boken om, og hvordan blir dette sagt? Hvem er boken skrevet for? Hvordan skape helhet og visuell identitet mellom de enkelte bestanddelene?

Bokens materialitet blir behandlet i to deler: I den første delen fokuseres det mest på visuell identitet til teksten, i den andre delen fokuseres det mest på boken som fysisk materiale og objekt.

Krav til forkunnskapar

grunnleggende kunnskap om typografi

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger, individuelt arbeid, workshops, veiledning, gjennomganger

Emneansvarleg

Åse Huus

Kontakt