Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Bokdesign

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeKMD-VIS-108
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Mål og innhald

I denne bok-workshopen fokuseres det på boken som fysisk materiale og objekt. Ulike brette-og bindingsteknikker vil bli gjennomgått.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Workshop

Emneansvarleg

Åse Huus