Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Cinema 4D

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeKMD-VIS-109
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

I dette korte kurset har du mulighet til å komme i gang med med utforskingen av det digitale 3D

verktøyet Cinema 4D. Digitale 3D visualiseringer for print, skjerm og fysiske objekter kan bli viktig i

din fremtidige verktøykasse som visuell kommunikatør og designer. Kurset tilbyr undervisning og

veiledning i arbeid med grunnleggende teknikker innefor 3D design. Enkel modellering, lyssetting,

teksturering, rendring og animasjon er noe av det man får innblikk i.

LÆRINGSMÅL:

- Bruke designfaglige verktøy, teknikker, metoder og uttrykksformer

- Eksperimentere med ulike uttrykksformer

Kontakt