Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Karakterutvikling

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeKMD-VIS-115
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Karakterutvikling er en viktig byggestein innen all visuell kommunikasjon, slik visuell

identitet er viktig innen grafisk design. For at din historie skal engasjere et

publikum trenger historien tydelige og sterke karakterer. Med sine handlinger, tanker

og indre motivasjon skal karakterene ta oss med gjennom historien.

En vellykket karakter øker publikums engasjement i forhold til din fortelling. Dette

være seg enten din fortelling er i form av en film, animasjon, tegneserie, spill,

bok...eller som en del av markedsføringen av et produkt.

I løpet av ukene kurset pågår skal vi gå inn og se på ulike måter å utvikle og gi liv til

sterke og tydelige karakterer.

Foruten foredrag, filmvisning og øvelses-oppgaver som skal belyse ulike sider av det

å skape karakterer vil vi også jobbe med utvikling av historier, storyboard samt en

innføring i karakteranimasjon.

Siste del av perioden skal dere arbeide med en større oppgave.

Læringsmål

Kandidaten skal kunne:

1- arbeide målrettet, kreativt og selvstendig i designprosesser og kunne initiere egne

prosjekter.

2 - utvikle og gjennomføre prosjekter ved å kombinere relevante verktøy, teknikker,

metoder og uttrykksformer til helhetlige designløsninger.

Litteraturanbefalinger

Production Design

Movie Story Boards, The Art of Visualizing Screenboards

Begge skrevet av Fionnuala Halligan

Character Design for Graphic Novels, skrevet av Steven Withrow & Alexander Danner

The Animator`s Survival Kit, skrevet av Richard Williams

Kontakt