Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Form som object

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeKMD-VIS-116
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

OPPGAVE: KONSEPTUTVIKLING AV ET MIKROHUSET:

EXPLORE, IMAGINE, TRANSLATE

Oppgaven går ut på uttegning av et microhuset på 1 eller 2 etasje for hånd (maks:

30m2 på golv). Boligens form og volum er fri, å bli utviklet fra studentene, og

oppgaven består i å planløse boligen, definere plassering av dører, vinduer og

eventuelle åpninger i fasadene. Hele microhuset skal møbleres.

Kurset er basert først på et konsept utvikling prosess, med et empatisk intervju fase

som fører studentene å bli åpen til andre og reflektere, bygg opp et unik synspunkt til

en identifisert problem. Det også ment å gi øving i å tegne i ulike målestokker.

Kursets hensikt er å bli kjent med forskjellen på ulike type tegninger som produseres

knyttet til prosjektering av en bolig.

 

Process

Selv om det er fokus på den tegnetekniske delen av faget på ukene 17/18/19/20

(fagskisse & digital arbeidstegning), vektlegges først empatisk utvikling, konsept,

design og at det skapes gode planløsninger, gode rom og en effektiv arealutnyttelse

med bra løsning til identifisert utfordring etter på intervju og scenario fasen i ukene

11/12. Det vil bli gitt undervisning og veiledning gjennom hele kurset.

Vi starter med:

 

EXPLORE fase uke 11 (observasjon av kontekst, intervju, lære om tema)

 

IMAGINE fase uke 12+15 (bygg op konsept, scenario og relevant sette opp i rom for

spesifikk bruker)

 

TRANSLATE fase uke 16: Studentene definere byggets plassering i terreng medhandskisse (snit), fortsetter med arealdisponering og går igjennom alt fra

møbelsymboler til den best romlig ergonomi.

Studentene skal bygge en modell av mikrohuset i M 1:50, etter skisseprosessen

realisert på et definert konsept / scenario (EXPLORE + IMAGINE faser).

Kursets læringsmål:

- Arbeide med empatisk prosess

- Lære å observere, reflektere og argumentere

- Eksperimentere med ulike uttrykksformer

- Løse komplekse problemer med et sterkt konsept (i rom og alle komponenter)

- Bruke designfaglig verktøy, teknikker, metoder og uttrykksformer

- Lære hvordan du bygger en arkitektonisk modell

- Gjennomføre enkle designprosesser, presentere og argumentere for egne

løsninger

Kontakt