Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Typografi

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeKMD-VIS-117
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Typography is what language looks like

Typografi er behandling av bokstaver for å formidle et budskap eller et visuelt uttrykk, og er et grunnleggende

materiale i grafisk design. Dersom vi sammenlikner grafisk design med arkitektur, kan vi si at typografi er et like viktig råmateriale for designeren som stål, glass, tre og betong er råmaterialer for arkitekten.

Begrepet typografi omhandler utforming og behandling av bokstaver, skrift og andre grafiske elementer for å formidle et visuelt uttrykk eller et budskap. Selve begrepet er satt sammen av det greske ordet típos, som betyr avtrykk, og gráfein, som betyr å male, skrive eller risse. I dag brukes begrepet også om selve den visuelle utformingen på tekst.

Hver bokstav har en gang vært et tegn, og hvert tegn har en gang vært et bilde. Alfabetet slik vi kjenner det i dag har hatt en lang reise i tid og geografi, fra egyptiske hieroglyfer, via det greske alfabetet til det latin-romerske, fra håndskrevne manuskripter til trykte bokstaver. Utviklingen av ulike skrifttyper har til alle tider vært påvirket av teknologiske nyvinninger og tiden de ble utviklet i, slik kan vi si at skrift aldri er nøytral, den uttrykker alltid noe.

Vi fokuserer spesielt på typografi som identitetsskapende element. Hva kjennetegner karakter/identitet i et

skriftuttrykk? I kursperioden blir vi kjent med ulike skriftgrupperinger, skriftfamilier, komposisjon, enkel gridforståelse, rytme og mellomrom, typografisk hierarki, detaljtypografi, og hvordan designeren kan påvirke brukergrensesnitt og lesbarhet på ulike flater.

Faglig utbytte

Etter gjennomført kurs skal studentene, på et grunnleggende nivå, kunne:

forstå og anvende typografi som et visuelt materiale for språk og kommunikasjon

forstå og anvende typografi på detaljnivå

forstå og anvende faguttrykk

forstå og anvende grid som et verktøy for komposisjon og layout

forstå og respektere åndsverklov i forhold til skrifttypedesign

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger, individuelt arbeid, workshops, veiledning, gjennomganger.

Det er et mål å skape en felles forståelse og kunnskap om typografi for alle i studentgruppen. Perioden vi derfor bestå av flere deloppgaver og delgjennomganger der vi lærer å anvende faguttrykk når vi vurderer hverandres arbeid.

Administrativt ansvarleg

Åse Huus

Kontakt