Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Tegning

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeKMD-VIS-118
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Mål og innhald

I kurset vil vi arbeide med formale tema som komposisjon, lys, bevegelse, form, rom mm. Kurset fokuserer på tegning

både som observasjonsmetode og uttrykk. Vi bruker forskjellige tegne verktøy for å utforske uttrykk og formater. Vi

trener på observasjon gjennom ulike øvelser og innfallsvinkler. I kurset tar vi utgangspunkt i menneskekroppen og

arbeider med aktmodell hele perioden.

Læringsutbyte

Læringsmål: utføre kreative eksperimenter

Krav til forkunnskapar

Ingen - Bestått opptak

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Individuell veiledning, forelesninger og gruppe gjennomganger