Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Farge

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeKMD-VIS-119
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Mål og innhald

Fargelaboratoruim og teori. Praktiske øvelser og utprøvinger

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Individuell veiledning og workshoper