Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Illustrasjon

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeKMD-VIS-120
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Illustrasjon handler om bildeinnholdets rolle i visuell kommunikasjon der et budskap synliggjøres gjennom samspill mellom bilde og tekst.

Faglig utbytte

Å foredle tegninger til illustrasjon og kombinere med tekst så resultatet har kommuniserende egenskaper rettet mot spesifikke målgrupper.

Krav til forkunnskapar

Obligatoriske kurs for BAV1 uke 33-46 ligger til grunn for kurset.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, veiledning individuelt og i grupper.

Emneansvarleg

Hilde Kramer

Kontakt