Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Tidsbaserte uttrykk

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeKMD-VIS-122
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

I kurset: Tidsbaserte uttrykk, karakterutvikling og animasjon, er målsetningen å gi studentene grunnleggende

kunnskap og forståelse for arbeid med animasjon og andre tidsbaserte uttrykksformer som video og lyd. Hva vil det si å jobbe med bevegelig visualitet og hvordan gjør man det, er noen av spørsmålene man kan få svar på her. Kurset inneholder introduksjon til teknikker og arbeidsmetoder knyttet til digital og analog animasjon. Fokus på kommunikasjonen i det som lages, fortellingen og karakterutvikling blir gjennomgående tema i alle prosessene. Kursperioden vil være oppdelt i mindre ukentlige oppgaver før man de siste ukene får jobbe med et litt lengre prosjekt.

Krav til forkunnskapar

Visualiseringskunnskaper

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Foredrag, opplæring, oppgaver, diskusjon, individuell veiledning, prosjektarbeid

Emneansvarleg

Torkell Bernsen

Kontakt