Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Tidsbaserte uttrykk

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeKMD-VIS-122
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Mål og innhald

Å gi studenter erfaring og kunnskap rundt de teknikker, prosesser og sammenhenger som produksjonen av tidsbaserte uttrykk inngår i.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesning, Individuelt arbeid, veiledning, teknisk opplæring,

Emneansvarleg

Torkell Bernsen